авариен телефон 24/7

          0889 556 787


 

      

  • baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner4.jpg
  • baner5.jpg
  • baner6.jpg
  • baner7.jpg
  • baner8.jpg
  • baner9.jpg

Кражба на ток от съседи

кражба ток от съседи Професионален ел техник за откриване кражба на ток от съседи. Предлагаме откриване и доказване на кражба на ток за София. Работим във всички софийски квартали и райони. Установяване кражба на ток от домашна инсталация, кражба на ток от стълбищно осветление, кражба на ток от захранващ кабел, кражба на ток от електромер и дори кражба на ток с дистанционно.

Проверка за кражба на ток от съседи?

За да открием нерегламентираната елеектрическа връзка по която ви крдат иизползваме уреди и апарати с помоощта на които откриваме проводници и кабели от мед, алуминиеви и стоманени кабели, както и метални тръби под замазка и мазилка. Това ни помага да видим кабелите и техните разклонения. Както изброихме по-горе електроенергия може да се краде по много начини и методи. След откриване и доказване на кражба на ток нашите ел техници извършват и отстраняване на кражбата на ток, премахване на електрическата незаконна връзка към вашата ел инсталация, електромер или захранващ кабел.

 

Откриване и доказване кражба на ток

Процедура при кражба на ток? При съмнение за кражба на ток се подава сигнал за кражба на ток!

 Откриваме следните кражби на ток - кражби от разклонителни кутии, стълбищни осветление, ел. табла, незаконни включвания, подземни или вградени електрически кабели, кражби на ток с безконтактни трансформатори, кражба на ток от електромер и други, които не са известни на широката общественост, но намират приложение. При съмнения за кражба на ток от съседи или имате преки доказателства че  ваш комшия се е включил незаконно към вашата ел.инсталация, потърсете фирма за откриване и доказване кражба на ток. Не предприемайте директен спор или демонтаж на връзката. Това няма да ви помогне, а само ще ви навреди и кражбата ще остане за вашата сметка.

След откриване на кражбата, издаваме констативен протокол които ще ви послужи пред съответните служби и иинституции. Цена за откриване кражба на ток от 190,00 лв до .........

Откриване кражба на ток от домашна инсталация - 190,00 лв с ДДС